ضرایب شرط بندی یا ODDS، نحوه محاسبه و عملکرد

Estimated reading time: < 1 min

کسانی که در سایت های مختلف فعال هستند و شرط بندی می کنند، معمولا کنجکاو هستند تا متوجه شوند که این ضرایب تحت چه شرایطی و چگونه به وجود آمده اند.

بر اساس استراتژی  و تکنیک های بسیار متعدد و پیچیده این ضرایب را ایجاد کرده اند و کاربران با توجه به این ضرایب می تواند هر طوری که دوست دارند و باب میلشان هست شرط بندی خود را انجام دهند و این ضرایب تعیین کننده ی مقدار سودی هست که قرار هست شما با شرط بندی بدست آورید و از این جهت بسیار مهم و نتیجه ساز می باشد. بر این اساس میتوان به کاربرانی که هنوز نمی دانند این ضرایب چگونه محاسبه میشود هم به صورت شفاهی و هم با مثال این موضوع را روشن کرد. گاهی کاربران بازی ها را مشاهده میکنند که ضرایبشان زیر انتظار آنهاست و گاهی هم بر عکس. این موضوع به سیستم سایت ها نیز میتواند مربوط باشد

سایت های معتبر و بزرگ با استفاده از استراتژی هایی که خودشان ایجاد کرده اند تعیین ضرایب را انجام میدهند و با توجه به آنها به کاربران خود خدما ت  ارائه می دهند. ضرایب سایت هارا معمولا bookieها یعنی به عنوان دیگری بنگاه های شرط بندی مورد تاثیر قرار میدهند و تعیین میکنند. این بنگاه ها تمامی جزئیات بازی و اتفاقاتی که احتمال دارد به وجود بیاید چه داخلی و چه خارجی و تمامی چیزهایی که چه از داخل و جه از خارج بازی ها را مورد تاثیر قرار میدهد در نظر میگیرند و ضرایب را تعیین میکنند.

یک سوال دیگر که ایجاد میشود این هست که آیا ضرایب بازی ها همیشه درست هست؟

بنگاه های شرط بندی هر چقدر هم که دقیق و با وسواس این ضرایب را تعیین کنند باز هم احتمال وجود یکسری مشکلات وجود دارد و ۱۰۰ درصدی نیست به هر حال هیچ کس نمیتواند آینده را به طور دقیق پیش بینی کند.

ممکن هست که در بعضی از بازی ها بر خلاف فکری که میکنیم اتفاقات غیره منتظره پیش بیاید و ضرایب متفاوت باشند  و البته که این اتفاق کاملا به ضرر بنگاه ها میباشد زمانی که شرط بندی زنده باشد کار این سیستم ها بسیار سختتر می شود  در این گونه مشکلات معمولا  هنگام شرط بندی های زنده سایت دچار ضرر های هنگفتی میشود ولی به هر طریقی امروزه با پیشرفت تکنولوژی این گونه مشکلات بسیار کاهش یافته است . بعد از توضیح کلی راجع به ضرایب و اتفاقاتی که در تعیین آنها می افتد به مثال هایی راجع به این موضوع می پردازیم. مثلا بازی بین استقلال و پرسپولیس ابتدا به صورت درصدی حساب میکنیم

مثلا احتمال برد استقلال: ۶۰ درصد

مساوی شدن آنها :۲۵ درصد

برنده شدن پرسپولیس: ۱۵ درصد

و با توجه به درصد ها به شکل زیر تعیین ضرایب میشود.

مثلا احتمال ۶۰ درصد یعنی ۱.۶۷ و ۱:۰۶

احتمال برنده شدن پرسپولیس یعنی ۶.۶۷ و ۱:۰۱۵

احتمال مساوی شدن  یعنی ۴ و ۱:۰.۲۵

به طور کلی ضرایب را به صورت فوق و مشابه آن تعیین می کنند و بر اساس آنها شرط بندی میشود و سود حاصل میگردد.

Was this article helpful?
Dislike 3
Views: 812