باکارات | آموزش و شرط بندی | قوانین و استراتژی های بازی

Estimated reading time: < 1 min

باکارت یک بازی کارتی در کازینوهای آنلاین می باشد که شبیه ۲۱ یا بلک جک می باشد و یکی از بازی هایی است که امروزه در بازی های کارتی ترجیح داده میشود. در میز ۱۲ نفره یا ۱۴ نفره به صورت کارتی بازی صورت میگیرد که با ۸ دست کارت در سایت های خارجی و انگلیسی به نام باکارات انجام میشود. در این بازی مقدار حساب صندوق نسبت به بازی های دیگر کمتر است این بازی را به راحتی میتوانید یاد بگیرید و در آینده به راحتی می توانید یک بازیکن حرفه ای شوید.

دلیل اینکه صندوق به شما به جای نسبت ۱به ۱ نسبت ۱۹به ۲۰ می دهد و کمیسیون ۵ درصدی کسر میشود این است که کارت های اولیه که پخش میشود و امتیاز صفر به مقدار بیشتری در صندوق حساب میشود به همین دلیل شرط بندی روی صندوق همیشه پر سودتر می باشد و مقدار کمیسیون ها نسبت به کازینوها قابل تغییر میباشد. در این صورت وقتی کمیسیون ۴ درصد باشد مقدار .سود کازینو ۰.۶۰ درصد میباشد ولی در واقع این درصد ها روی مقداری که برنده میشوید تاثیر ندارد

آموزش بازی باکارت

هدف بازی، مقدار کارتی که در دست دارید جمعا به ۹ برسد و یا مقداری که در دست کورپیر یا دیلر هست نزدیک عدد ۹ باشد و شبیه منطق بازی ۲۱ میباشد یا همان بازی بلک جک که پایه ۲۱ و در باکارات ۹ می باشد. بی بی، سرباز و شاه در دست شما ارزش صفر دارد و آس معادل ۱ میباشد و باقی کارت ها با مقدار خودشان قابل سنجش می باشد.

شرط بندی در باکارت

پیش بینی بازی باکارات با ۳ گزینه شرط بازی میشود، بازیکن، صندوق و مساوی که یکی از این ۳تا را میتوانید انتخاب کنید و بازی را شروع کنید و به بالاترین امتیاز که ۹ میباشد رسیدن اصلی ترین هدف میباشد اگر ۲ کارتی که در دست دارید ۹ را رد کند کارت هایی که در مرتبه ۱۰ هستند ۱ در نظر گرفته میشوند کورپیر یا دیلر و بازیکن ها سومین کارت را تحت شرایطی می توانند بگیرند بعد از اینکه کارت پخش شد و این سیستم تمام شد کسی که در دست بالاترین مقدار کارت را دارد برنده میباشد در شروع بازی هر شرطی که بسته باشد به همان ضریب پرداخت هزینه میشود و اگر نتیجه مساوی باشد ۸ یا ۹ برابر آن را می تواند بگیرد به طور کلی در این بازی .مقدار برد با توجه .به مقادیر شرط بندی عوض میشود

 

قوانین و استراتژی های شرط بندی در باکاراتقوانین و استراتژی های شرط بندی در باکارات

در اصل شرایط خاص و سختی ندارد در صدر این قوانین شرط بندی براساس شکل مناسب باید انجام شود در واقع روی بازیکن، کورپیر و صندوق می توانید شرط ببندید. هر کدام از آنها ۲ کارت بر میدارند و کارت هایی که ۹ و یا نزدیک ۹ میباشد برنده میشود این بازی به همین سادگی .و لذت بخش می باشد. اگر روی کسی که برده شرط بندی کنید، برنده شما هستید و اگر نه شرط شما می سوزد
در کازینو های آنلاین تقلب کردن در این بازی تقریبا غیر ممکن میباشد ولی سعی کنید در مورد روش و تکنیک های آن خود را به روز کنید و تکنیک های جدید تر یاد بگیرید. اگر در بازی های دراز مدت همیشه علیه بازیکن شرط ببندید احتمال برد شما پایین می شود. در این بازی شانس در قسمت کشیدن کارت ها وارد عمل میشود و علم و تجربه و مدت بازی همیشه تعیین کننده برنده است. در قدم اول یک میز مناسب با مدیریت سرمایه و بودجه خود پیدا کنید مثلا اگر ۲۰۰ تومن دارید یک میز ۱۰ تومنی انتخاب کنید و هربار مببلغ را بالا ببرید، اگر دفعه اول سود کردید .دفعه دوم با ۲۰ تومن بازی کنید تا بودجه خود را کنترل کنید و سود را بالا ببرید

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 665